Continental Bookshop
 
Product Quantity Price Amount
Fitzgerald, F. Scott. Tender is the night- Russian translation ISBN 9785699401178 Delete36.95 36.95
Coetzee, JM. Life and times of Michael K. - Russian translation ISBN 9785699409112 Delete34.95 34.95
Bradbury, Ray. Summer is gone- Russian translation ISBN 9785699374717 Delete36.95 36.95
Boileau, Pierre; Narcejac, Thomas. The woman who was no more (Orig. French title: Celle qui n'était plus)- Russian translation ISBN 9785699463718 Delete38.95 38.95
Sagan, Franoise. The painted lady (Orig. French title: La femme fardée)- Russian translation ISBN 9785699394890 Delete39.95 39.95
Carle, Eric. To sporki taxideei... ISBN 9789604710355 Delete29.95 29.95
Kotroks, Niklaos. zonkla ISBN 9789604816309 Delete29.95 29.95
Tsor'n-Gergid, Giolnta. O meglos nikt's ISBN 9789604930524 Delete24.95 24.95
Thies, Paul. Myst'rio sto ploo T.4 ISBN 9789600441000 Delete19.95 19.95
Cabrera, Aleix. To paid pou den eche dei ton 'lio ISBN 9789605010508 Delete21.95 21.95
Koutsostamt, Snty. To mystik ts magik's pygolampdas ISBN 9789601424316 Delete19.95 19.95
Mpoul’ts, Chr'stos. O romantiks gtos tou bytho ISBN 9789606829277 Delete39.95 39.95
McKain, Kelly . Kyn'gi thsauro T.3 ISBN 9789600441017 Delete19.95 19.95
Hill, Eric. Ta genthlia tou Spot ISBN 9789603684916 Delete24.95 24.95
Alexndrou, Gi'ta K.. Oi nta'des tou bytho kai o Rompn tn thalass'n ISBN 9789605020439 Delete29.95 29.95
Kyrts, Inna. Lichoudls to lamargo phidki ISBN 9789606960710 Delete19.95 19.95
Rodari, Gianni. Paramthia san plat chamgelo ISBN 9789605015008 Delete33.95 33.95
Thies, Paul. To mystik tn epht krann T.3 ISBN 9789600440997 Delete19.95 19.95
Stanio, lena Ch.. To mikr rymoulk ISBN 9789604960958 Delete19.95 19.95
lipoulos, Bangls D.. Marinna, to kortsi pou petei ISBN 9789601624044 Delete19.95 19.95
Tsor'n-Gergid, Giolnta. exaphnis ts Ntras ISBN 9789604930210 Delete24.95 24.95
Carle, Eric. nas grlos pol sipls ISBN 9789604710225 Delete26.95 26.95
Cabrera, Aleix. To monopti tou sopho ISBN 9789605010492 Delete21.95 21.95
Alexndrou, Gi'ta K.. cheirobombda pou 'thele na enai san... t bda! ISBN 9789604229116 Delete19.95 19.95
Cabrera, Aleix. O Amn chase ton drmo tou ISBN 9789605010515 Delete21.95 21.95
Tstas, Mks . Giat de metrs probatkia? ISBN 9789604962747 Delete19.95 19.95
Mpoumposs, Gi'rgos. agp ts Myrmnknas kai tou Tztzika ISBN 9789606738142 Delete36.95 36.95
lipoulos, Bangls D.. Agpes san paramthia ISBN 9789601626079 Delete19.95 19.95
Hill, Eric. O pr'tos perpatos tou Spot ISBN 9789603684923 Delete26.95 26.95

All prices are in AU Dollars TOTAL 782.55

LIBRARIES: free delivery Australia-wide. Other customers (receipted delivery Australia-wide): Parcels < 250g, $7.25. < 500g, $8.55. > 500g, postage cost calculated by weight (confirmation emailed). INTERNATIONAL CUSTOMERS: airmail (by weight).
 
Add any additional notes or information about your order here:Shopping cart by
Mal's e-commerce